Saturday, May 20, 2023

 काल माझी शेजारीन


.

.

.


खुप मस्त मुड़ मधे होती.


.

.


ती मला म्हणाली जे मागायचे आहे ते माग.

.

.

.

.

.मी विचार केला ..


...असा मौक़ा कधी येणार नाही.

.

.

..

.

बराच वेळ विचार केला आणि मी Wi fi चा पासवर्ड मागीतला

😁👍😁👍😁😂😂😝😝🙈😍😍

Friday, May 19, 2023

 पाळण्यात ठेवलेल्या नावापेक्षामित्रांनी ठेवलेली नावं जास्त

गाजतात.....

😱🤪😱🤪😳😄😝😄🥴😄😄🥴😄🥴😄

Wednesday, June 1, 2022

 हे बघ भावड्या.!


सुंदर मुलीने जर आपल्याला

इज्जत नाही दिली की तिला सरळ

आंटी बोलायच.... 

🤣🤣😛🙄😫😝😝😃😆

रिशपशनिस्ट

 दवाखान्यात रिशेप्शनला मुली

इतक्या सुंदर असतात की...

आजार सांगायला पण लाज वाटते.

😃😃😛😛😫🥴🙄🙄🤣😂😂😳😳😝🤥😛🤥😛😫

Sunday, May 29, 2022

कोंबडीचे पळणे

कोंबडा मागे धावतो, तेव्हा कोंबडी जेमतेम दोन मीटर पळून थकते. 

तुम्ही तिला कापण्यासाठी पकडायला धावा, ती दिवसभर पळनार😬

चावट कुठली... रविवारचं ज्ञान 😝😝