Wednesday, June 1, 2022

 हे बघ भावड्या.!


सुंदर मुलीने जर आपल्याला

इज्जत नाही दिली की तिला सरळ

आंटी बोलायच.... 

🤣🤣😛🙄😫😝😝😃😆

No comments:

Post a Comment