Wednesday, August 16, 2023

Shifting

 शिफ्टिंग ला मराठीत काय म्हणतात ?


*'सामान हलवणे'* या शिवाय दुसरा पर्यायी मराठी शब्द नाही का? कोणी विचारल्यावर सांगितले तर लोक गैर अर्थ काढतात


याहूनही भयानक परिस्थिती...


बदली झाली की शेजारीण येऊन विचारते की

 *"तुमचं सामान हलवताना काही मदत लागली तर संकोच न करता सांगा"*


😂😂😂😂

No comments:

Post a Comment