Friday, March 27, 2015

डॉक्टर: तु वेडा कसा झालास?? .
.
😎वेडा: मी एका विधवा
सोबत लग्न केले
आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर
ती माझी मुलगी माझी आईं झाली! त्यांना एक
मुलगी झाली
तर ती माझी बहिण झाली !
पण मी तिच्या आज्जीचा नवरा होतो म्हणून
ती माझी नातं झाली! ह्याच प्रमाणे
माझा मुलगा त्याच्या आज्जीचा भाऊ झाला!
आणि मी माझ्या मुलाचा भाचा झालो ! .
आणि माझा बाप माझा जावई
झाला आणि माझा मुलगा त्याच्या आज्जीचा मेहूणा झाला
आणि माझी बायको माझी
मग मी त्या मुलीचा कोण 😧😦😕😯हेच कळेना ओ


डॉक्टर: ए... गप्प रे आता मी वेडा होईन.

No comments:

Post a Comment