Sunday, April 26, 2015

पुणेरी पाहुणचार

पुणेकर घरी आलेल्या पाहुण्यास: अजून बिस्किटे घ्या ना...!
पाहुणा: नको नको..मी आधीच २-३ खाल्ली आहेत...
पुणेकर: तशी तुम्ही ७ खाल्ली आहेत, पण खा, इथे कोण मोजत बसलंय...

No comments:

Post a Comment