Monday, December 28, 2020

पांडबाची इच्छा

 साधू : तुला आयुष्यात काय हवं आहे?


पांडबा : पैशे.....


साधू : थोड्या वेळासाठी पैसे बाजूला ठेव.


पांडबा : बरं.


साधू : आता सांग तुला आयुष्यात काय हवं आहे?


पांडबा : ते बाजूला ठेवल्यालं पैशे......


😜😎🤣😝

No comments:

Post a Comment