Sunday, May 11, 2014

दुधाची गरज

एका मुलीला चहा बनवायचा होता. ती किचन मधे गेली.
फ्रिज मधे पाहिले, तर दूध संपले होते.
मग काय....
तिने आपला गाउन उतरवला.
आणि.... 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
आणि ड्रेस घालून ती दूध आणायला गेली.
विचार बदला देश बदलेल...

No comments:

Post a Comment