Monday, May 19, 2014

मांजरीची पिल्ले

अति भयंकर पीजे
एकदा एक मांजर आणि तिची सतरा पिल्ले एका रिक्षा मध्ये चढत
होती तेव्हा रिक्शा वाला ओरडला " अरे इतके एकसाथ मावणार
नाही"...
तर ती सर्व पिल्ले एकसाथ ओरडली..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
...
..
.....
म़ाऊ म़ाऊ

No comments:

Post a Comment