Tuesday, September 30, 2014

कथा की विनोद?

बाईनी ५ वीच्या मुलाना गृहपाठ दिला : उद्या येताना आईवडिलांची केलेली
एखादी गोष्ट आणि त्याचे तात्पर्य समजावून घ्या. प्रत्येकानी वर्गात उभे
राहून ती गोष्ट सर्वाना मोठ्यांदा सांगायची आहे.
.
...दुसरे दिवशी प्रत्येक मुलानी, नासलेले दुध, उतू गेलेले दुध, फाटलेले
कपडे, आईवडीलानी पै पै वाचवण्या साठी किती व कसे कष्टात दिवस काढले
त्याचे रसभरीत वर्णने केले ....
वर्गात सतत हुंदके, नाकाची सुरुसुर आणि दबलेल्या आवाजातील रडणे ऐकू येत होते
.
'मार्गारेट' एका कोपर्यात बसून ते सर्व नीट ऐकत होती. तिच्या चेहर्यावरती
कोणत्याच प्रतिक्रिया नव्हत्या.
.
शेवटी ती एकटीच उरल्यावर बाईनी विचारले, मार्गारेट तू कोणती गोष्ट सांगणार आहेस ?
.
मार्गारेट म्हणाली, माझी आई फायटर विमानाची वैमानिक आहे, वडिलांनी मला
आईची शौर्य कथा सांगितली ...
.
बाई पटकन म्हणाल्या "हो ?! ... कोणती ग ... सांग सांग .. आम्हाला पण ऐकू दे"
.
आईची इराकच्या युद्धातील शौर्यकथा आहे.
.
"आई f16 विमानातून बगदाद वर मिसाईल वापरून हल्ला करत असताना, आखातात
होणाऱ्या वाळूच्या वादळामुळे F16 बिघडले ... मग काय आईला विमातून उडी
मारावीच लागली.
.
कोणत्याही फायटर वैमानिकाकडे पॅराशुट असतेच त्याशिवाय, एक पिस्तोल, एक
धारदार चाकू आणि थंडी पासून संरक्षण करण्यासाठी एक व्हिस्कीची क्वार्टर
बाटली पण असते.
.
पॅराशुट वापरून उतरताना आईच्या लक्षात आले की ती जर का वेडीवाकडी जमिनीवर
पडली तर तिच्या खिशातील व्हिस्कीची बाटली फुटेल आणि काचा लागून ती जखमी
होईल आणि शत्रूच्या हातात सहज सापडेल.
.
तिने एक सेकंद सुद्धा वाया जावू न देता, हवेत असतानाच व्हिस्कीची बाटली
उघडून पिवून टाकली व जमिनीवर फेकली .... तिला असे वाटतंय की ती बाटली
ज्याच्या डोक्यावर पडली यो इराकी क्षणात मेला असे तिला तिच्या
दुर्बिणीतून दिसले.
.
पॅराशुट च्या साह्याने ती जमिनीवर उतरली तो नेमका इराकी सैनिकांचा अड्डा
होता ... तिला त्यातील सर्व २० इराकी सैनिकांनी तिला घेरले.
.
आईने डोळ्याची पापणी लवायच्या आधीच पिस्तोल मधून फायारिंग सुरु केले ....
आणि १५ इराकी सैनिक जागीच मारले.
पिस्तोल मधील गोळ्या संपल्या हे लक्षात आले पण उरलेले ५ जण तिच्यावर
धावून येत आहेत हे तिने बघितले. तिने क्षणाचाही विलंब न करता चाकू उघडला
आणि एकेकाला भोसाकायाला सुरवात केली.
व ४ जणाना यमसदनाला पाठवले .... चौथ्या इराक्यावर चाकू हल्ला करताना,
चाकू त्या इराक्याचा हाडाला लागल्याने, चाकू तुटला
.
मग आईने तिचे कराटेचे सर्व ज्ञान पणाला लावून शेवटच्या इराकी सैनिकावर
जोरदार हल्ला केला व त्याचा गळा दाबून जीव घेतला.
.
तिने तिथल्या एका कपाटातून इराकी ड्रेस घातला व तिथली एक मोटारसायकल
घेवून ती अमेरीकन बेस वर सुखरूप परत आली.
.
या शौर्याकरता तिला प्रेसिडेंट ने विशेष प्रशस्तीपत्रक व डबल बढती सुद्धा दिली ...
.
क्षणाच्या शांतते नंतर ५-६ मिनिटे, सर्व मुले टाळ्या वाजवत होती ....
.
पुन्हा शांतता प्रस्थापित झाल्यावर बाईनी विचारले .... मार्गारेट , यातून
तू काय धडा घे असे वडिलांनी सुचवले ?
.
मार्गारेत्नी इकडे तिकडे बघितले व हळू आवाजात म्हणाली ....
.
वडील म्हणाले....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
बायको दारू प्यायली असेल तर तिच्या वाटेला जावू नये

No comments:

Post a Comment