Tuesday, September 30, 2014

आता बोला

अमेरिकेतील एक इंजिनीअर
पुण्यात
आप्पा बळवंत चौकात येतो ...
रस्त्यावर एक पुस्तक पाहून
तो चक्कर येवून
पडतो ,
पुस्तकाचे नाव असते ,
' ३० दिवसात इंजिनीअर बना '
किंमत फक्त २५ रु .

No comments:

Post a Comment