Thursday, October 10, 2013

बहीण

तात्यासाहेब:-बाळू काल तुझ्याबरोबर होती , ती तुझी नातेवाईक आहे का?

बाळू:- होय ती माझी लांबची बहिण आहे.

तात्यासाहेब:-लांबची म्हणजे?
.
.
.
.

बाळू:-आम्ही एकूण १४ भावंड आहोत.

मी सर्वात मोठा आणि ती सर्वात लहान. 


हेही वाचा- इंटरनेटवर अमर्याद मोफत जागा कशी मिळवता येईल?

No comments:

Post a Comment