Friday, October 18, 2013

हितचिंतक

काय साली जिंदगी आहे.....

डॉक्टर ला वाटते तुम्ही आजारी पडावे....

पोलिसाला वाटते तुम्ही काही तरी गुन्हा करावा....

वकीलाला वाटते तुम्ही कुठेतरी कधीतरी कसतरी कायद्याच्या कचाट्यात
अडकावे....

अंतयात्रेचे सामान विकणार्याला वाटते तुम्ही मरावे....
.
.
.
.
.
फक्त आणि फक्त एका चोरालाच वाटते की तुम्ही खूप खूप श्रीमंत व्हावे

No comments:

Post a Comment