Monday, October 13, 2014

हिंट

एकदा चम्प्या जंगलात एक DEER (हरीण) मारतो,
आणि
त्याला खाण्यासाठी त्याची भाजी एका भांड्यात करतो

मित्रांना त्याबद्दल सांगत
नाय ते काय आहे. 
तो मित्रांना HINT देतो,
ह्यात जे आहे
ना त्या नावाने मला माझी Gf
नेहमी बोलवत असते!..
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
रव्या ओरडुन सांगतो :-
कुणी नका खाऊ रे,
ह्या भांड्यात कुत्रा आहे... 

No comments:

Post a Comment