Monday, October 6, 2014

प्रेम

बायकोला थोबाडीत मारुन
नवरा म्हणाला, "पुरूष तिलाच
मारतो जिच्यावर तो प्रेम
करतो".......
बायकोने २ थोबाडीत, ४ लाथा,
आणि १५-२० लाटण्याचे फटके मारुन
म्हणाली,"तुम्ही
काय समजता,की माझं
तुमच्यावर प्रेम नाही?.......!!

No comments:

Post a Comment