Tuesday, October 14, 2014

निमित्त

बायको :
अहो तुम्ही म्हणाला होतात ना की, मी आता कारणाशिवाय दारू पीणार नाही म्हणून, मग आता का पिताय???
नवरा:
अग आता दिवाळी जवळ आली ना, मग रॉकेट सोडायला रिकामी बाटली नको का ???

No comments:

Post a Comment