Tuesday, February 11, 2014

लग्न

लग्न एकमेव अशी जखम आहे,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
जी होण्या आधीच "हळद"
लावली जाते.... 

No comments:

Post a Comment