Wednesday, February 19, 2014

भाजीवाला

भाजीवाला खुप वेळ्च भाज्यांवर पाणी शिंपड्त असतो.
शेवटी वैतागुन एक बाई म्हणते.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
भेंडी शुद्धीवर आली असेल तर १ किलो द्या . .. 

No comments:

Post a Comment