Friday, February 21, 2014

आशा

पहिला गाढव :- माझा मालक मला जाम मारतो रे...
.
.
.
.
दुसरा गाढव :- मग निघून जात का नाहीस तू?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
पहिला गाढव :- खर तर कधी कधी वाटत अस, पण माझ्या मालकाची मुलगी आहे
न ती खूप सोलिड आहे यार, तिने कधी काही चूक केली कि मालक बोलतो, नीट
वागली नाहीस तर या गाढवाशी तुझ लग्न लावून देईल, या आशेवर मी अजून आहे
इथे..


http://adf.ly/e81Xa

1 comment:

  1. Did you know that you can create short links with OUO and earn money from every visit to your shortened urls.

    ReplyDelete