Sunday, April 13, 2014

धमकीवर उतारा

मुलीने पळून जायची धमकी दिली तर त्या आई बापाने काय करावे .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
तिचं टक्कल करावे...
५ - ६ महिने घराच्या बाहेर पण जाणार नाही...
.
.
.
टकली कुठली.

No comments:

Post a Comment