Friday, April 25, 2014

चम्प्या एकदा डॉक्टर कडे जातो..
चम्प्या - मास्तर
साठी चष्मा बनवायचाय....
डॉक्टर - पण का?
.
.
.
.
चम्प्या - त्यांना मी गाढव दिसतो...

No comments:

Post a Comment