Friday, April 18, 2014

तीन गोष्टी

आयुष्यात ह्या तीन गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1)चिऊ ताईची
2)टोपीवाल्याची
आणि 
3)ससा-कासवाची.

No comments:

Post a Comment