Sunday, April 13, 2014

विश्वास

एकदा अभियांत्रिकी च्या सर्व
प्राध्यापकांना एका विमानात बसविले
जाते........
आणि नंतर घोषित केले जाते की ........
" या विमानाची निर्मिती आपल्याच
कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे."
तेव्हा सगळे प्राध्यापक भीतीने विमानातून
उतरले .... परंतु प्राचार्य आत बसून
राहिले ...
सर्व प्राध्यापक - " सर ,
तुम्हाला भीती नाही वाटत ?"
प्राचार्य - " बिलकुल नाही...
मला माझ्या विद्यार्थ्यांवर पूर्ण विश्वास
आहे ... "
. .
.
.
.
.
. .
.
" हे विमान चालूच होणार नाही ......."

No comments:

Post a Comment