Wednesday, June 11, 2014

लोन

एका माणसाने लोन वर कार विकत घेतली.
त्याला लोन फेडणे जमले नाही, म्हणून
त्याची कार
उचलून घेऊन गेले.
तो माणूस विचार करत राहिला,
.
.
.
.
.
.
.
"च्यायला लग्न पण लोन घेऊन
करायला पाहिजे
होत"

No comments:

Post a Comment