Sunday, June 29, 2014

संवाद

सार्वजनिक शौचालयामध्ये
एक माणूस बसला होता तर
त्याला बाजुच्या बाथरुम मधुन अचानक
एक
आवाज आला
.
कसा आहेस?
मानुस- (घाबरुन) मी बरा आहे
.
पुन्हा आवाज आला-
काय करत आहेस?
मानुस:-
महत्वाच्या कामासाठी बसलो आहे
.
.
पुन्हा आवाज आला-
मी येवू का?
मानुस घाबरुन-
नको नको मी एकटा बरा आहे
.
.
पुन्हा आवाज आला-
ओके मित्रा मी तुला नंतरकॅाल करतो
कारण बाजुच्या बाथरुम मधून
कोनी तरी हरामी माझ्या प्रश्नांची उत्तर
देत आहे
साल्याची बाहेरुन कडीच लावतो....
हेही वाचा- इंटरनेटवर अमर्याद मोफत जागा कशी मिळवता येईल?

No comments:

Post a Comment