Wednesday, June 18, 2014

निकाल

हॉटेल मध्ये मुलगा आणि मुलगी बसलेले असतात..
मुलीची आई त्या दोघांना तिथे पाहते
आणि आपल्या मुलीला फोन करते
आई : कुठे आहेस ...
मुलगी : परीक्षा देत आहे
आई : या परीक्षेचा जर रिझल्टआला ना तर तुझं तंगडच
तोडूनटाकीन...

No comments:

Post a Comment