Monday, July 7, 2014

भांडण

बाल्कनीत एक जोडपे बसलेले होते.
त्याचं बाळ खूप रडत होते,
खालून आवाज येतो...
"ए पाज की त्याला..."
नवरा उठून उभा राहतो आणि म्हणतो
"कोण आहे रे त्यो ....!!
दम असेल तर मला बोल फुकणीच्या........."
सगळीकडे शांतता पसरते..
.
.
.
.
.
.
थोड्या वेळाने खालून आवाज येतो
"ए त्याला बी पाज...."

हेही वाचा- इंटरनेटवर अमर्याद मोफत जागा कशी मिळवता येईल?
                यापेक्षा जास्त परतावा कुठेच नाही

No comments:

Post a Comment