Monday, August 11, 2014

चम्या आणि बाई

बाई शाळेत शिकवत होत्या..
.
बाई – एकदा अकबर बादशाह त्याच्या पलंगावर झोपला होता..
.
(मध्येच चिंगी ओरडली) – बाई !! हा चम्या माझा टिफिन उघडतोय..
.
बाई – चम्या !!!
.
मार खाशील परत असं केलंस तर…
बरं तर मी कुठे होते?
.
.
.
.
.
.
चम्या – अकबर च्या पलंगावर..........

No comments:

Post a Comment