Sunday, August 17, 2014

आईचा ओरडा

गण्या तिच्या वर्गातील मुलीला मिनी स्कर्ट मध्ये पाहतो आणि विचारतो तुला आई ओरडत
नाही का?
ती मुलगी :- हो, ओरडते ना....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'.
.
.
.
.
.
.
.
.
आजच ओरडली, तिचा ड्रेस घातला म्हणून..

No comments:

Post a Comment