Tuesday, August 26, 2014

शिक्षा

गणपत : काय हो , राव तुमची बायको सकाळी सतार घेऊन कोठे गेली ?
राव : कारागृहामध्ये तिच्या गाण्याचा कार्यक्रम आहे ना .
गणपत : असं होय , सरकारने कैद्यांची शिक्षा आणखी कडक करायची ठरवलीयं तर !

1 comment: