Thursday, August 14, 2014

आठवण

प्रियकर :- प्रिये, मला तुझी आठवण झाली की मी तुझा फोटो पाहतो...
प्रियसी -: ....आणि माझ्या आवजाची आठवण झाली तर....
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
प्रियकर :- मग मी एखाद्या कुत्र्याला दगड मारतो.....No comments:

Post a Comment