Sunday, December 23, 2012

उशीर

बॉस: जोशी, तुम्ही रोज ऑफिसला उशिरा येता पण घरी जाताना मात्र लवकर निघता.
जोशी: त्याचं काय आहे साहेब! दोन्हीकडे उशिरा जाणे बरे दिसत नाही.

No comments:

Post a Comment