Sunday, December 16, 2012

गणिताची भाषा

राजू: सर, इंग्रजीचे सर इंग्रजीत बोलतात, हिंदीचे सर हिंदीत बोलतात, मराठीचे सर मराठीत बोलतात. मग तुम्ही गणितात का नाही बोलत?
सर: ए दिडफुट्या, दोन फटके लावताच दहा फुट लांब जाऊन पडशील.

No comments:

Post a Comment