Tuesday, December 18, 2012

जेवण

एकदा संता आणि बंता एका जेवण्याच्या पंगतीत
जेवत असतात
तेव्हा त्यांना एक माणूस येऊन विचारतो...
तुम्ही कोण?
संता - मी मुला कडून आलोय..
बंता - मी मुलीकडून आलोय..
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
विचारपूस करणारा माणूस - आरे ए
रताळ्यान्नो.....हे तेराव्याचे जेवण आहे.
उठा इथून

No comments:

Post a Comment