Sunday, August 11, 2013

कुत्रा

एकदा बंड्या इंग्लिश केसाल
कुत्र्याला घेवून
फिरायला जातो.
शेजारच्या काकू:-किती गोड
कुत्रा आहे हा.. (असे
म्हणून पटापट त्याच्या मुका घेवू
लागतात…)
बंड्या = अहो काकू ऐकून तरी घ्या.
काकू = अरे थांब मला याच्या खूप
पाप्या घेऊ दे खूप
गोड कुत्रा आहे.
(जरा वेळाने पापी घेऊन
झाल्यावर….)
काकू = आता बोल.
बंड्या = अहो त्याचे तोंड
दुसऱ्या बाजूला आहे..


हेही वाचा- इंटरनेटवर अमर्याद मोफत जागा कशी मिळवता येईल?

No comments:

Post a Comment