Saturday, August 24, 2013

झम्प्याचे शॉपिंग

झंप्या कोल्डड्रिंकच्या दुकानात गेला.

झंप्या - ओ...एक पेप्सीची बॉटल उघडा. 
दुकानदार उघडतो.

झंप्या - एक लिम्काची बॉटल उघडा. 
दुकानदार उघडतो.

झंप्या - एक कोकाकोलाची बॉटल उघडा.
दुकानदार उघडतो.

झंप्या - एक मिरिंडाची बॉटल उघडा.

दुकानदार - ( वैतागून) ए...किती बाटल्या उघडायला लावतोयस ? तुला नक्की काय प्यायचंय ते सांग ना ?

झंप्या - अरे यार...प्यायचं तर काहीच नाही. मला ना , तो बॉटल उघडण्याचा आवाज खूप आवडतो (फस्स...फस्स)

No comments:

Post a Comment