Monday, August 5, 2013

उपाय

मन्या : दिन्या हा घे पेढा
दिन्या : का रे ¿
मन्या : आरे मला मुलगी झाली
दिन्या : पण मोठी झाल्यावर सगळे पोर
तिला छेडणार
मन्या : त्यावर पण मन्या भाईने ऊपाय काढलाय
दिन्या : काय ¿
.
.
.
.
.
.
.
मन्या : तिच नाव मी दिदी ठेवलय..

No comments:

Post a Comment