Monday, January 7, 2013

आणखी एक चान्स

पत्नी : (रागाने) मी आपल्या ड्रायव्हरला नोकरीवरुन काढून टाकणार आहे. आज तिस-यांदा मी मरता-मरता वाचलेय.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
पती : अं...मला वाटतं आपण त्याला आणखी एक चान्स द्यायला हवा...

No comments:

Post a Comment