Monday, January 7, 2013

भाषांतर

एका पार्टी मध्ये एक मुलगा कटरीना च्या मागे लागतो...
.
.
कटरीना ला राग आला व तिने त्याला चापट मारली आणि म्हंटली , " give respect and take respect " "

.
.
.
.
त्या मुलाला तिला आणखी जास्त त्रास द्यायचे ठरवले म्हणून तो कटरीना ला म्हंटला, " येही बात हिंदी में बोल मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा "
... .
.
.
त्यावर कटरीना बोलली
.
.
.
.
" तू अपना इज्जत मुझे दे दे और मेरा इज्जत लेले "

No comments:

Post a Comment