Sunday, December 15, 2013

मासेमारी

एकदा मासेमारीसाठी गेलो तेव्हा एका सापाने बेडूक पकडलेला मी पाहिला. 

बेडूक मोठ्या माशासाठी चांगले भक्ष म्हणून मी सापाला पकडून बेडूक त्याच्या तोंडातून काढला. 

सापाला मला चाऊ न देता परत सोडण्यासाठी मी काय करावे यावर थोडा विचार केला आणि बाटलीतून थोडी रॉयल स्टॅग त्याच्या तोंडात ओतली. 

सापाचे डोळे गरगरले आणि तो पाण्यात निघून गेला.

मग मी गळाला तो बेडूक लावून गळ पाण्यात टाकला. थोड्या वेळाने पायाशी हालचाल झाली म्हणून पाहिले तर
.
.
.
साप तोंडात दोन बेडूक धरून माझ्याकडे आशेने पहात होता..


हेही वाचा-इंटरनेटवर अमर्याद मोफत जागा कशी मिळवता येईल?

No comments:

Post a Comment