Tuesday, December 3, 2013

खरंय ना?

परीक्षा सभागृहातील सर्वात चांगली गोष्ट कोणती?

हे एकच ठिकाण आहे कि जिथे तुम्ही मुलीला मोकळेपणाने बोलू शकतो.

" जरा दाखव कि "
...
आणि बरयाचवेळा ती दाखवतेही....

No comments:

Post a Comment