Wednesday, December 25, 2013

झंप्याचे उत्तर

एक पोरगी झंप्याला बोलली

मला एक सांग
एखादी पोरगी चार मुलांबरोबर
फिरली तर लोकं
तिला चालू
समजतात ..बिघडलेली समजतात

पण तेच जर का एखाद्या मुलाने चार
मुली फिरवल्या तर
त्या मुलाला सर्वे जण हीरो समजतात..

असं का ?

झंप्या शांतपणे उत्तरला...

जर एखादे कुलप वेगवेगळ्या चाव्यांनी उघडल
तर ते कुलप
बिघडलय असे समजतात......

पण

जर का एखादी चावी अनेक कुलपं उघडत
असेल तर
त्या चावीला 'MASTER KEY'म्हणतात....


हेही वाचा: फुकट मोबाईल रिचार्ज
              इंटरनेटवर अमर्याद मोफत जागा कशी मिळवता येईल?

No comments:

Post a Comment