Monday, December 23, 2013

सिगारेट

सिगरेट चं एक मजेशीर सत्य...!!!
.
.
.
.
.
सिगरेट चा धूर नेहमी अश्याच व्यक्तीकडे
जातो जो सिगरेट ओढत नाही..
.
बरोबर ना???

इंटरनेटवर अमर्याद मोफत जागा कशी मिळवता येईल?

No comments:

Post a Comment