Thursday, January 23, 2014

इंटरेस्ट

झंप्या मोबाईल कंपनीच्या कस्टमर केअरला फोन करतो..

एक मुलगी फोन उचलते..

मुलगी : कस्टमर केअर मध्ये आपलं स्वागत आहे..

मी आपली काय मदत करू शकते ?

झंप्या : तुम्ही माझ्याशी लग्न कराल ?

मुलगी : तुम्ही चुकीचा नंबर डायल केला आहे

झंप्या : नाही, मी बरोबर नंबर लावला आहे, तुम्ही माझ्याशी लग्न कराल ?

मुलगी : नाही, मी लग्नात इंट्रेस्टेड नाही

झंप्या : मॅडम, ऐकून तर घ्या एकदा

मुलगी : नाही.. नाही.. सॉरी

झंप्या : लव्ह मेरेज कराल तर हनीमून SWITZERLAND मध्ये आणि अरेंज मेरेज तर PARIS ला

मुलगी : मला तुमच्याशी लग्न करण्यात काही इंट्रेस्ट नाही, तुम्ही मला का ऑंफर देत आहात

झंप्या : मॅडम, आता तुम्हाला समजलं असेल आमचं दुखः, आम्हाला तुमच्या ऑंफर मध्ये कुठलाही इंट्रेस्ट नसतानाही तुम्ही आम्हाला सारख सारख फोन करून का त्रास देतात.

1 comment: