Thursday, January 9, 2014

ऐतिहासिक सत्य

एक ऐतिहासिक सत्य !!!!!!!

खोटे बोलणे

लहानग्यांसाठी … पाप

प्रेमी लोकांसाठी …… कला

अविवाहित लोकांसाठी ..... गरज

आणि

विवाहितांसाठी ........... शांती ने जगण्याचा मार्ग ।

No comments:

Post a Comment