Saturday, May 18, 2013

खोडकर मुलगा

एकदा एक खोडकर मुलगा एका माणसाला फोन करतो..
माणूस - हेलो !!
मुलगा - उल्लो पुल्लोकुल्लो...
माणूस - कोण आहे बे ?
मुलगा - एक व्यक्ती..
माणूस - ते माहित आहे..नाव सांग..
मुलगा - मी एक खोडकर मुलगा आहे..
माणूस - तुझ्या तर......कुठे राहतोस तू ?
मुलगा - पृथ्वी वर..
माणूस - ते माहित आहे...फोन का केलास ?
... मुलगा - तुला परेशान करायला..
माणूस - थांब साल्या..तुझ्या बापाला बोलाव..छक्क्याची औलाद!!
मुलगा - बाबा !! मी आहे, चम्प्या...

No comments:

Post a Comment