Tuesday, May 14, 2013

गरीबी


 1. गरीबी म्हणजे काय??
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  जेव्हा एखादी मुलगी २
  ... रुपयात किस
  द्यायला तयार असते
  आणि
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ,
  .
  .
  .
  ..
  .
  ,
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ,
  .
  .
  .
  .
  .
  ,
  .
  ..
  तुमच्या खिशात फक्त १
  रुपया असतो.

No comments:

Post a Comment