Saturday, April 15, 2017

३३ कोटी

तब्बल 5 अब्ज किलोमीटर अंतर,
 9 वर्ष 6 महिन्यांचा प्रवास करून नासा चे न्यू होराइजन पोहोचले प्लूटो वर.

जातांना आपल्या सोलर सिस्टम मधील जवळ जवळ सर्व ग्रहांना पार केलं.

इतक्या लांबच्या प्रवासा नंतरही ना स्वर्ग दिसला ना नर्क.

*आश्चर्य म्हणजे त्या 33 कोटी मंडळींपैकी पण कोणीच दिसले नाही*

😜😂😂😂😂😂
जागे व्हा !…..

No comments:

Post a Comment