Saturday, April 8, 2017

मांजर

मी काय म्हणतो....

आपल्या कड़े लोक, *सिग्नल* पेक्षा जास्त *मांजर* बघून जागेवर थांबतात,

म्हणून ट्रैफिक सिग्नल वर काही  मांजरी ठेऊन बघितल्या तर....

😜😆🤑

No comments:

Post a Comment