Friday, April 7, 2017

भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे

गाडीवर "भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे" असं लिहिणाऱ्यांच्या सुद्धा पोलीस पावत्या फाडतात राव....

No comments:

Post a Comment