Monday, April 24, 2017

यंत्र

🤔 *विचार तर कराल*

टीव्ही वर सगळ्या प्रकारचे यंञ आले राव.
कुबेर यंञ 💰
महालक्ष्मी यंञ 💵
हणुमान यंञ 🔯

पण शेतकर्यांची आत्महत्या रोकण्याचे यंञ माञ आले नाहि.
😫

No comments:

Post a Comment